Sungroup ผลิตภัณฑ์อาหารสด ,ผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกส่งออกต่างประเทศ, แบรนด์กินซัน, แบรนด์โกซัน, ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์

โกซัน ผลิตภัณฑ์ไก่สด (Fresh Chicken) เหมาะสำหรับร้านข้าวมันไก่ และร้านอาหารทั่วไป ผลิตภัณฑ์ไก่พร้อมปรุง (Ready to cook) เหมาะสำหรับร้านอาหารทั่วไป ร้านหมูกะทะ สินค้าบริการจัดส่งถึงร้านของท่าน เฉพาะพื้นที่ในเขตศูนย์กระจายสินค้าและจังหวัดใกล้เคียงตามหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุง
(แบรนด์ โกซัน)