Sungroup เครือซันกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจไก่ครบวงจรทั้งไก่เนื้อและไก่ไข่ ประกอบด้วย โรงงานผลิตอาหารไก่ ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ โรงฟักไข่ ฟาร์มไก่เนื้อ ธุรกิจไก่ประกัน และไก่จ้างเลี้ยง โรงงานผลิต และแปรรูปเนื้อไก่สดเนื้อไก่แช่แข็ง เพื่อการส่งออก โรงงานผลิตอาหารปรุงสุกแช่แข็งจากเนื้อไก่

ไก่ที่ดีกินอะไร

เราให้ความสำคัญทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต
อาหารสัตว์ เพื่อให้ได้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และ เสริม สมุนไพรหลายชนิดเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ไก่
แข็งแรง โดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์
(Antibiotics Free)

      ไก่ที่ดีเลี้ยงอย่างไร

      เรามีฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ที่ทำหน้าที่ส่งไข่มายังโรงฟักไข่
      ซึ่งใช้ตู้ฟักไข่แบบ Single stage ทำให้ลูกไก่แข็งแรง
      และดูแลเป็นอย่างดีใน โรงเรือนระบบปิด (Evaporative
      Cooling System) ซึ่งควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
      เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีในการเลี้ยงไก่ เราจึงได้ไก่เนื้อ
      ที่แข็งแรง สุขภาพดี

ไก่ที่ดีผ่านการผลิตอย่างไร

ไก่ทุกตัวเข้าสู่กระบวนการผลิตตามมาตรฐานจาก
กรมปศุสัตว์ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001
และ BRC ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใส่ใจควบคุม
คุณภาพทุกขั้นตอน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคมั่นใจ
ว่า สะอาด ปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ "ไก่ฮาบุโทริ"

จากกระบวนการคัดสรรวัตถุดิบในการเตรียมอาหาร
ในการใช้เลี้ยงไก่ที่เต็มไปด้วยคุณค่าจากสมุนไพร
ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ไก่มีสุขภาพดี ปลอดการ
ใช้ยาปฏิชีวนะและฮอร์โมน เราใส่ใจในทุกกระบวนการ
ผลิต ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์จาก...
"ไก่ฮาบุโทริ ต้นตำรับไก่เลี้ยงด้วยสมุนไพรคุณภาพ
เจ้าแรก เจ้าเดียว คัดสรรอย่างดี มาตรฐานคุณภาพ
ระดับส่งออก"