SUNGROUP,ไก่สมุนไพร, ไก่แปรรูป, สินค้าปรุงสุก, สินค้าพร้อมรับประทาน, กินซัน, โกซัน,ไก่, อาหารเป็ดเนื้อ, อาหารเป็ด, อาหารไก่ไข่ ,อาหารสุกร

กิจกรรมวันเด็กกับโรงเรียนบ้านมณีโชติ อ.วังม่วง จ.สระบุรี

รูปกิจกรรมของบริษัท

บริษัท ในเครือซันกรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ โรงเรียนบ้านมณีโชติ อ.วังม่วง จ.สระบุรี
จำกิจกรรมร่วมกับเด็กนักเรียน เพื่อแบ่งปันความรู้  และเพื่อเป็นการคืนสิ่งดี ๆ

Continue reading