SunGroup - ไก่แปรรูป, สินค้าปรุงสุก, สินค้าพร้อมรับประทาน, กินซัน, โกซัน,ไก่, อาหารเป็ดเนื้อ, อาหารเป็ด, อาหารไก่ไข่ ,อาหารสุกร

โครงการ “น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ”

SUN CSR “น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” โครงการ “น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” ที่พี่ๆ อาสาสมัครจาก บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ของบริษัทฯ จำนวน 20 คน รวมพลกันไปจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารเย็นให้กับน้องๆค่ายพุทธบุตร-ธรรมธิดา ณ โรงเรียนบ้านหินซ้อน อ.หินซ้อน จ.สระบุรี โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 บรรยากาศในกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความอบอุ่นของพี่และน้องทุกคน ทางบริษัท ขอเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมดีดีเช่นนี้ และยังคงจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อความสุขของเด็กทุกคน