SunGroup - ไก่แปรรูป, สินค้าปรุงสุก, สินค้าพร้อมรับประทาน, กินซัน, โกซัน,ไก่, อาหารเป็ดเนื้อ, อาหารเป็ด, อาหารไก่ไข่ ,อาหารสุกร

สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้บริหาร

สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้บริหาร คุณพรทิพย์ คุณจำลอง คุณธีรวิทย์ คุณประยวญ เช้าวันที่ 8/4/2558 เวลา 08.30-09.00 น. ที่ห้องทานตะวัน