SunGroup - ไก่แปรรูป, สินค้าปรุงสุก, สินค้าพร้อมรับประทาน, กินซัน, โกซัน,ไก่, อาหารเป็ดเนื้อ, อาหารเป็ด, อาหารไก่ไข่ ,อาหารสุกร

กิจกรรมรับน้องเจ้าหน้าที่ ที่เข้างานปี2557

จากแนวคิดที่ทางทีมงานได้ปรึกษากับทางผู้บริหาร ให้มีกิจกรรมรับน้องเจ้าหน้าที่ใหม่ที่เข้างานปี 2557 ทั้งหมด 47คน โดยปีนี้มีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่คือที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคต โป่งก้อนเส้า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ในวันศุกร์-เสาร์ ที่ 20-21 มีนาคม 2558