SunGroup - ไก่แปรรูป, สินค้าปรุงสุก, สินค้าพร้อมรับประทาน, กินซัน, โกซัน,ไก่, อาหารเป็ดเนื้อ, อาหารเป็ด, อาหารไก่ไข่ ,อาหารสุกร

งานวิ่งเพื่อสุขภาพ( Run for Health )13 มกราคม 2558

กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ ( Run for Health ) วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป จุดสตาร์ท หน้าเสาธง - จุดกลับตัวตรงสนามบาสในหมู่บ้าน ไป-กลับเท่ากับ 2 KM. ส่วนท่านที่รักการออกกำลังกายแบบเต้นแอโรบิค เรามีบริการเวลา 17.00-18.00 น. บริการ ถ่ายภาพหมู่แผนกก่อนเริ่มวิ่ง มาเกิน 10 คน รับของที่ระลึกฟรี !!!!! ข่าวดี นักวิ่ง 10 KM. รับรางวัลจูงใจ พิเศษ