SunGroup - ไก่แปรรูป, สินค้าปรุงสุก, สินค้าพร้อมรับประทาน, กินซัน, โกซัน,ไก่, อาหารเป็ดเนื้อ, อาหารเป็ด, อาหารไก่ไข่ ,อาหารสุกร

อบรมTheroy U กับครูอังคณา มาศรังสรรค์(ครูณา)

อบรมTheroy U กับครูอังคณา มาศรังสรรค์(ครูณา) ให้เจ้าหน้าที่ปี 56และ57 ณ ห้องพวงชมพู วันที่ 25-28 สิงหาคม 2558 ในการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต พัฒนาทัศนคติด้านบวก เพื่องานเป็นผล คนเป็นสุข