SunGroup - ไก่แปรรูป, สินค้าปรุงสุก, สินค้าพร้อมรับประทาน, กินซัน, โกซัน,ไก่, อาหารเป็ดเนื้อ, อาหารเป็ด, อาหารไก่ไข่ ,อาหารสุกร

กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "BIKE FOR MOM"

กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "BIKE FOR MOM" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ที่ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้ประมาณ 6,000 คน ทั้งนี้ ทางSUNGROUPของเราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์กินซันแก่ผู้ที่มาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยในงานนี้คนที่มาร่วมงานได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพไปอิ่มอร่อยแถมยังได้สุขภาพที่แข็งแรงกลับไปกันอย่างถ้วนหน้า