SunGroup - ไก่แปรรูป, สินค้าปรุงสุก, สินค้าพร้อมรับประทาน, กินซัน, โกซัน,ไก่, อาหารเป็ดเนื้อ, อาหารเป็ด, อาหารไก่ไข่ ,อาหารสุกร

ต้อนรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยี เอกวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานเรื่องกระบวนการผลิต / วัตถุดิบ / การควบคุมคุณภาพสินค้า

เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 ทางSungroup ของเราได้ทำการต้อนรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยี เอกวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 55 คน เพื่อศึกษาเรื่องกระบวนการผลิต / วัตถุดิบ / การควบคุมคุณภาพสินค้า โดยได้รับการต้อนรับและให้ความรู้จากพี่ๆฝ่ายผลิต,ฝ่ายบุคคล และพี่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในงานนี้ทางเราต้องขอขอบคุณน้องๆที่ให้ความร่วมมือในการเยี่ยมชมและให้ความสนใจเป็นอย่างดี