SunGroup - ไก่แปรรูป, สินค้าปรุงสุก, สินค้าพร้อมรับประทาน, กินซัน, โกซัน,ไก่, อาหารเป็ดเนื้อ, อาหารเป็ด, อาหารไก่ไข่ ,อาหารสุกร

ซันอาสา สร้างห้องน้ำ พนักงานแผนกห้องล้วง หมู่บ้านดงน้อย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

ชาวซันอาสา ร่วมกันสร้างห้องน้ำให้แก่พนักงานแผนกห้องล้วง ที่หมู่บ้านดงน้อย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี เมื่อวันที่26-28 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางซันอาสา ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ Sungroup และผู้เกี่ยวข้องมาร่วมแรงร่วมใจกันในการสร้างห้องน้ำในครั้งนี้ โดยได้รับงบประมาณจากชมรมซันอาสา เพื่อช่วยเหลือพนักงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของคนในองค์กร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อพนักงานในองค์กรด้วย งานนี้มีแต่รอยยิ้มไปเต็มๆ