SUNGROUP,ไก่สมุนไพร, ไก่แปรรูป, สินค้าปรุงสุก, สินค้าพร้อมรับประทาน, กินซัน, โกซัน,ไก่, อาหารเป็ดเนื้อ, อาหารเป็ด, อาหารไก่ไข่ ,อาหารสุกร

กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "BIKE FOR MOM"

รูปกิจกรรมของบริษัท

กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "BIKE FOR MOM" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ที่ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้ประมาณ 6,000 คน ทั้งนี้ ทางSUNGROUPของเราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์กินซันแก่ผู้ที่มาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

Continue reading

TQM Best Practice Award ครั้งที่ 16

รูปกิจกรรมของบริษัท

TQM Best Practice Award ครั้งที่ 16 วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 และ วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา ซ.สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ จากผลงานนวัตกรรมกระบวนการของผู้บริหาร ที่เป็นแนวหน้าในเรื่องคุณภาพ ในโครงการให้คำปรึกษา แนะนำโดย TQM Guru ของเรา เพื่อเชิดชูความมุ่งมั่นตั้งใจคิดค้นสร้างสรรค์ และพัฒนาวิธีการปฏิบัติในแต่ละสาขาของกระบวนการทำงานโดยใช้แนวทางการบริหารธุรกิจแบบTQMของผู้บริหารและพนักงานในบริษัทที่ประสบความสำเร็จ และเพื่อเผยแพร่ "แบบอย่างที่ดีเยี่ยม(TQM Best-Practice)"

Continue reading

ต้อนรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยี เอกวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานเรื่องกระบวนการผลิต / วัตถุดิบ / การควบคุมคุณภาพสินค้า

รูปกิจกรรมของบริษัท

เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 ทางSungroup ของเราได้ทำการต้อนรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยี เอกวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 55 คน เพื่อศึกษาเรื่องกระบวนการผลิต / วัตถุดิบ / การควบคุมคุณภาพสินค้า โดยได้รับการต้อนรับและให้ความรู้จากพี่ๆฝ่ายผลิต,ฝ่ายบุคคล และพี่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

Continue reading