SUNGROUP,อาหารสัตว์, ชิ้นส่วนไก่ , ฟาร์มไก่ , ไก่เนื้อ , โรงฟัก,ไก่, อาหารเป็ดเนื้อ, อาหารเป็ด, อาหารไก่ไข่ ,อาหารสุกร
Learn More

เครือซันกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจไก่ครบวงจรทั้งไก่เนื้อและไก่ไข่

ประกอบด้วย โรงงานผลิตอาหารไก่ ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ โรงฟักไข่ ฟาร์มไก่เนื้อ ธุรกิจไก่ประกัน และไก่จ้างเลี้ยง โรงงานผลิต และแปรรูปเนื้อไก่สดเนื้อไก่แช่แข็ง เพื่อการส่งออก โรงงานผลิตอาหารปรุงสุกแช่แข็งจากเนื้อไก่

กลุ่มบริษัทในเครือ

Testimonials

Social Subscription and Like.

ติดตามข่าวสารของ SUNGROUP.


ติดตามข่าวสารของ Herb-Tori.